Mullbergs Vindpark

Mullbergs Vindpark är ett samarbete mellan Jämtkraft och Skanska och kommer vid färdigställandet att vara bland de större vindkraftfparkerna i Jämtlands län. Anläggningen är belägen vid Rätan i Bergs kommun.

Ljudmätning i Mullbergs Vindpark

Mullbergs Vindpark AB kommer att starta upp ljudmätningar i Handsjön och i vindparken på Mullberget för att säkerställa att ljudnivåerna understiger de bullervillkor som finns i tillstånden för vindparken. Mätning av ljudnivåer ingår som en naturlig del av vår egenkontroll … Läs mer